הזמנה

הזמנה ותנאים כלליים

ביצוע הזמנה:

את ההזמנה ניתן לבצע בטלפון, בפקס או בדוא"ל, באמצעות פנייה אל:
עוזי שיש, מנהל רילקס
טל. נייד: 0544-764962
נוסף: 09-9503175
פקס: 09-9503611
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

דמי קדימה:

עם קבלת אישור ההזמנה, עליכם לשלם דמי קדימה בסך 20% ממחיר השירות.

יתרת התשלום תועבר אלינו עד ל-30 יום טרם מועד היציאה.

דמי ביטול הזמנת הבית/יחידת הדיור:
דמי הביטול מפורטים להלן. אנא קרא בעיון, בטרם תבצע ההזמנה.

נוסע יחויב בדמי ביטול של 25% לא יאוחר 90 יום טרם מועד היציאה.
נוסע יחויב בדמי ביטול של 50% לא יאוחר 60 יום טרם מועד היציאה.
נוסע יחויב בדמי ביטול של 75% לא יאוחר 30 יום טרם מועד היציאה.
דמי ביטול מלאים יחולו החל מ-29 ימים טרם מועד היציאה.
אלא אם נקבע אחרת.

 

תנאים כלליים:

רילקס תיירות פועלת בשיתוף סוכנות נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים, המסופקים על ידי ספקי תיירות שונים, לרבות סיטונאי תיירות, בתי מלון, בתי דירות, חברות תעופה והשכרת רכב (להלן"ספקים"), וזאת בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספקים. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד. בקשות מיוחדות בכל הנוגע לבית/דירה ו/או לבית המלון ו/או למוביל האווירי ו/או השכרת הרכב, מועברות על ידינו לספק הרלוונטי, אך אלו בגדר בקשה בלבד. בכל מקרה שמתגלה תקלה ו/או אי התאמה יש לפנות מידית במישרין או באמצעותינו לספק השירותים.
טיסות - פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהם, מסלולם ופרטי ספק/חברת התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים, אובדן/עיכוב כבודה הינה עפ"י כל דין על המוביל האווירי. תשומת הלב, מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בכרטיס והם מחייבים את חברות התעופה/ הספק.
מלונות במהלך הפסטיבלים - האחריות על שיבוץ האורחים במלונות ו/או תקינותם של המתקנים ו/או השירות, לרבות מערכת מיזוג האוויר (באם קיימת),, הינה על הספק המקומי בחו"ל קרי הנהלות הפסטיבל - המארגנים. במקרה של רישום יתר,לספק המקומי הזכות להעביר את הנוסע/הלקוח לבית מלון חלופי ברמה דומה, בהתאם לתנאים של ספק השירותים. זמני הכניסה והיציאה מהמלונות הם אך ורק עפ"י המצוין לעיל תחת"זמן הגעה ועזיבה". בהזמנת חדר לשלושה, נהוג להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בדרך כלל ספה נפתחת, או ביחידת דיור לשלושה או ארבעה ייתכנו מקרים כי חדר המגורים השני הינו חדר האורחים שבו ספה נפתחת לשניים.
השכרת רכב - באחריות השוכר לעדכן את חברתנו אם גילו נמוך מ-25 שנה, כמו כן, על המדינות שבהן יבחר לבקר במסגרת נסיעה זו. על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל בתוקף על שמו, וברשיון נהיגה ישראלי ביחד עם רשיון נהיגה בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים.
דרכון - באחריות הנוסעים (כולל קטינים), להצטייד בדרכון ישראלי בתוקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה ארצה ובאשרות כניסה (ויזות) מתאימות, וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה הינו באחריות הנוסע בלבד.
דמי ביטול - ביטול ההזמנה שייעשה מעת ביצוע ההזמנה לרבות כל אי התייצבות לטיסה וכד' יגררו חיוב בדמי ביטול. דמי הביטול מפורטים לעיל תחת הסעיף "דמי ביטול".
דמי הביטול לשאר השירותים הם כפי שנקבעו בתנאי ספקי השירותים/חברות התעופה/השכרת הרכב וכו'.
ביטוח - לתשומת לבך עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות ביטוח אישי ומטען.
החזרים - אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, אלא אם פעלתם בהתאם להנחיות הספק המופיעות על גבי השובר/כריכת השובר. בכל מקרה החזרים יינתנו, אם בכלל, על ידי ספקי השירותים. ביצוע ההחזר יושהה עד קבלת החזר מהספקים.
מספר הזמנה - הינו למטרת עריכת בירורים בלבד ואינו מהווה ו/או יוצר לכשעצמו כל חבות מצד החברה, אלא בהתאם לתנאי ההזמנה שפורטו לעיל. על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו, ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.